Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2015

hallon
18:27
8783 f8a7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
18:27
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— borszewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
18:26
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
18:26
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
18:24
5085 c419
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

April 05 2015

12:00

March 22 2015

12:00

March 20 2015

14:44

March 19 2015

hallon
17:22
4047 0084
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:22
4407 7a08 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:22
6683 f468
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:19
7779 cbbb 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
8789 9832 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
9646 0750 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
5545 e5aa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
5659 77de
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
6070 c01c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
6235 4fba
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
6511 e7bd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hallon
17:18
6949 9afd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl